Katalogerna
TILL INDEX

...FÖREDRAG OCH SEMINARIER

LUSTEN TILL SPRÅKET

Ett lekfullt och inspirerande föredrag/ seminarium om barns tal och språk.

Under ca 3 timmar kan jag med hjälp av lång erfarenhet, lust och humor berätta om och illustrera:
 • Praktiska och roliga språklekar.
  Som du kan "ta med dig hem" och direkt praktisera bland barnen/eleverna
 • Barns tal- och språk.
  Normal tal- och språkutveckling. Barns tal- och språksvårigheter. Hur låter det? Varför blir det fel? Hur kan vi hjälpa och samtidigt ha roligt tillsammans i hela barn- /elevgruppen?
 • Språklig medvetenhet.
  Vad är språklig medvetenhet? Vad har den med läsningen att göra? Hur kan vi stimulera den språkliga medvetenheten?
 • Stamning
  Vad är det? Hur låter det? Hur bemöter man det? Hur hjälper man?
 • Språklekar
  Lekar, verser och övningar att "ta med sig hem" till gruppen / klassen.
 • Självbilden.
  Självbildens betydelse för förmågan att ta till sig kunskaper.
 • Presentationsteknik på leknivå.
  • Att bli en bra budskapsbärare - röstens och kroppsspråkets betydelse för framträdandet.
  • Att inspirera barn att framträda
 • Hemuppgifter (vid flerdagarskurs).
  Deltagarna får hemuppgifter i form av språklekar och andra övningar, som utförs i respektive barngrupp. Hemuppgifterna redovisas och diskuteras vid nästa tillfälle.
Jag kan hjälpa dig och dina medarbetare att väsentligt öka förmågan att se barnens möjligheter och jag kan inspirera er till en rolig och meningsfull undervisning. Jag kan hjälpa er att inspirera barnen, så att de upptäcker, utvecklar och nyttjar sina egna resurser.

Ett seminarium på ca 3 timmar eller på en dag vänder sig till lärare på lågstadiet och i förskolan, talpedagoger, barnomsorgspersonal, blivande lärare och även intresserade föräldrar. Antalet deltagare under ett sådant seminarium kan vara obegränsat.

En utbildning med ett upplägg avseende flera dagar vänder sig
till lärare i förskolan och på lågstadiet och antalet deltagare kan vara högst 15-16. Kursintyg delas ut efter avslutad utbildning.

 

Grafik/Navigation

Retorik, kommunikation, röst och kroppsspråk

Barns tal och språk


Föredrag och seminarier

Röster från seminariedeltagare

Exempel på uppdragsgivare

Om böckerna

Anmälan till seminarier - Barns tal och språk

Reflektioner över barns tal och språk

FAQ - Barns tal och språk

Om Lotta Juhlin

Kontakta Lotta Juhlin

Grafik/Boll-Kalle
Grafik/svart linje
« TILL STARTSIDAN