Katalogerna
TILL INDEX

...OM BÖCKERNA

Här följer en lista över de böcker jag skrivit som berör handledning av tal och språk hos barn och ungdomar.

TALA UT
Almqvist & Wiksells förlag - kan numera köpas på mitt eget förlag KommunikationsAkademien - en handledning i barns tal- och språkträning, som används på speciallärarutbildningar i Stockholm, Malmö och Linköping.

LUSTEN TILL SPRÅKET
Almqvist & Wiksells förlag - kan numera köpas på mitt eget förlag KommunikationsAkademien - en serie bestående av Lärararbok, Barnens gröna bok, Barnens blå bok och Barnens röda bok. En muntlig språklära med språklekar, läs-serier, läs-labyrinter, snackor, verser, spel, radioprogram, sketcher och roliga historier för barn i förskolan och på låg- och mellanstadiet.

UTTAL OCH ARTIKULATION
KommunikationsAkademien - råd och anvisningar, övningar och verser för korrekt uttal.

PRATA PÅ
KommunikationsAkademien - några fakta och råd om stamning samt övningar, lekar, spel, snackor och verser för barn och ungdomar som stammar och för dig som arbetar med barn och ungdomar som stammar.

DEN GODA KOMMUNIKATIONEN
Studentlitteratur, andra omarbetade upplagan med tillägg av flera nya kapitel. Den här boken handlar om lusten och glädjen i att kommunicera och nå fram med sitt budskap. Den innehåller många praktiska råd och övningar som hjälper dig att tala så folk hör vad du säger och förstår vad du menar - alldeles oavsett om du är politiker, sjuksköterska, präst, företagare, lärare, läkare, telefonist, advokat, ledare, förälder eller festtalare. Boken vänder sig till dig som vill få större genomslagskraft i dina budskap och träna förmågan att tala och framträda. Med boken följer en CD-audio.

Kontakta KommunikationsAkademien för beställning av böcker: lotta@kommunikationsakademien.se

Grafik/Bild på boken DEN GODA KOMMUNIKATIONEN Grafik/Bild på boken TALA UT Grafik/Bild på boken LUSTEN TILL SPRÅKET
Grafik/Bild på boken UTTAL OCH ARTIKULLATION Grafik/Bild på boken PRATA PÅ
 

Grafik/Navigation

Retorik, kommunikation, röst och kroppsspråk

Barns tal och språk


Föredrag och seminarier

Röster från seminariedeltagare

Exempel på uppdragsgivare

Om böckerna

Anmälan till seminarier - Barns tal och språk

Reflektioner över barns tal och språk

FAQ - Barns tal och språk

Om Lotta Juhlin

Kontakta Lotta Juhlin

Grafik/Boll-Kalle
Grafik/svart linje
« TILL STARTSIDAN