Katalogerna
TILL INDEX

...ANMÄLAN TILL SEMINARIER - BARNS TAL OCH SPRÅK

Under många år har jag hållit seminarier inom området barns tal och språk. Nedan ger jag exempel på olika avsnitt som kan ingå i ett seminarium. Meddela mig ditt intresse för ett seminarium samt eventuellt tyngdpunkten på innehållet så kommer jag att ta kontakt med dig för att erbjuda dig ett tillfälle att delta.
  1. Normal tal- och språkutveckling
  2. Barns tal och språksvårigheter - Hur låter det? Varför blir det fel? Hur kan vi hjälpa och samtidigt ha roligt tillsammans i hela barn- /elevgruppen?
  3. Stamning - Vad är det? Hur låter det? Hur bemöter man? Hur hjälper man?
  4. Barnens begreppsvärld
  5. Språklig medvetenhet - Vad är språklig medvetenhet och hur kan den stimuleras på ett kreativt sätt?
  6. Självbilden och dess betydelse för förmågan att ta till sig kunskaper. Hjälp barnet att stärka självbilden!
  7. Presentationsteknik på leknivå
  8. Språklekar, verser och roliga övningar att "ta med hem" till gruppen/klassen

Mail till Lotta Juhlin: lotta@kommunikationsakademien.se


 

Grafik/Navigation

Retorik, kommunikation, röst och kroppsspråk

Barns tal och språk


Föredrag och seminarier

Röster från seminariedeltagare

Exempel på uppdragsgivare

Om böckerna

Anmälan till seminarier - Barns tal och språk

Reflektioner över barns tal och språk

FAQ - Barns tal och språk

Om Lotta Juhlin

Kontakta Lotta Juhlin


Grafik/svart linje
« TILL STARTSIDAN