Katalogerna
TILL INDEX

...FAQ - RETORIK

Om du har en frågeställning inom området retorik/kommunikation som du skulle vilja ha kommenterad är du välkommen att skicka den till mig. Fyll i nedanstående uppgifter så ska jag försöka att ge svar under rubriken FAQ - Retorik (Frequent Asked Questions).

Skicka din fråga till lotta@kommunikationsakademien.se

FAQ - frågor och svar

Fråga: I TV-programmet Carin 21.30  hörde jag en ung sångare som pratade om sin röst. På en fråga  - jag minns inte nu hur den löd – svarade sångaren: det beror på att vi killar hamnar i målbrottet och det gör inte tjejer. Jag har hört att även tjejer kommer i målbrottet. Stämmer det?

Svar från Lotta Juhlin:  Javisst, det stämmer. Tjejer kommer också i målbrottet. En nyfödd människa har bara några mm långa stämband. När vi är ca 12 år gamla har vi alla – både flickor och pojkar - ungefär 12 mm långa stämband. I målbrottsåldern växer stämbanden. Hos flickor växer de till en längd av 15-16 mm och hos pojkar blir stämbanden drygt 20 mm. Eftersom pojkarnas stämband blir längre, blir deras röster också mörkare. Flickornas röster blir också mörkare, när stämbanden växer, men eftersom deras stämband inte växer så mycket blir rösterna inte så mörka som hos pojkarna. Ju längre stämband desto mörkare röst. Jämför med stränginstrument: om du knäpper på en sträng till en basfiol, så blir tonen dov medan en sträng från en violin har en ljusare ton. Stämbanden svänger också med olika hastigheter. Hos en man som pratar i ett kör i en timme ”fladdrar” stämbanden ihop ca 30.000 gånger på den timmen. Hos en kvinna 60.000 gånger under samma tid. Jämför igen med stränginstrument: En sträng på en basfiol vibrerar inte så snabbt som en sträng på en violin, när man knäpper på respektive sträng.

Fråga: Är det inte ett svaghetstecken att stå och dricka vatten, när man håller föredrag?

Svar från Lotta Juhlin: Det kan bli en angenäm paus för både talaren och lyssnarna, när den som anför tar en paus och dricker en eller två klunkar vatten. Då hinner auditoriet reflektera över det som nyss sades och talaren kan få en naturlig andhämtning för att sedan komma igen med nya krafter. Dessutom kan faktiskt den som talar - särskilt om han eller hon talar länge - behöva dricka vatten. Tänk bara på att inte dricka kolsyrat vatten. I det finns det salt och salt torkar ut. Drick vanligt kranvatten och inte för kallt.

Fråga: Jag är livrädd för tystnaden, när jag informerar och drar därför gärna min information så fort som möjligt. Jag tror att jag är rädd för att folk i tankarna ska få tillfälle att kritisera mig, om det uppstår en tystnad. Har du något råd?

Svar från Lotta Juhlin: I pausen får det sagda som en pärla sin infattning - läste jag någonstans för länge sedan. Det är så sant! När du just sagt något viktigt, är det utomordentligt bra om du kan vara tyst en liten stund utan att för den skull tappa kontakten med dina åhörare. Du kommer att lägga märke till att åhörarna lyssnar lättare och fokuserar bättre. Du får helt enkelt en bättre "dialog" med dina åhörare och de kan ta till sig ditt budskap lättare, när de får tillgång till tystnaden lite då och då - särskilt om din information är faktaspäckad. Det är en konst att kunna pausera men om du tänker på att du gör det med respekt för och av hänsyn till dina åhörare så får du lättare för att bjuda dem på en tystnad nu och då. I tystnaden förstärks det nyss sagda.


 

Grafik/Navigation

Retorik, kommunikation, röst och kroppsspråk

Barns tal och språk


Föredrag och seminarier

Röster från seminariedeltagare

Exempel på uppdragsgivare

Om böckerna

Skicka film för feed-back

Anmälan till seminarier - Retorik

Retoriska reflektioner

FAQ - Retorik

Om Lotta Juhlin

Kontakta Lotta Juhlin

grafik/svart linje
« TILL STARTSIDAN