Katalogerna
TILL INDEX

...RETORISKA REFLEKTIONER

Medias påverkan

När det avslöjades att SSU-ledaren, Ardalan Shekarabi, använt medlemmarnas pengar till att bekosta sin egen valkampanj istället för att använda pengarna till det de var avsedda för, uttryckte sig en nyhetsreporter i TV 2 på följande sätt: Ardalan Shekarabi genomlider just nu sin största kris.

Genom de värdeladdade orden visar reportern sitt eget ställningstagande och uppmanar indirekt oss tittare att tycka synd om Ardalan Shekarabi. Reporterns sätt att uttrycka empati, när hon förmedlar nyheten om SSU-ledaren, som använt andras pengar i egna syften, blir ett medvetet eller omedvetet sätt att skapa sympati hos oss tittare och därmed manipulera oss. Vi som följer nyhets­rapporteringen blir pådyvlade att tycka synd om Ardalan Shekarabi för att han blivit avslöjad. En reporter måste behålla en neutral inställning i nyhetsrapporteringar av detta slag och välja sina ord med respekt för tittarna. Nyheten ska serveras på ett sådant sätt att var och en får möjlighet att själv ta ställning utan att utsättas för påverkan av reporterns högst personliga åsikter. Nyhetsreportern hade kunnat säga: enligt Ardalan Shekarabi själv genomlider han just nu sin värsta kris.

Det är oerhört intressant att beskåda medias makt över folket. Genom sina egna ordval i nyhetsrapporteringen kan en journalist påverka och manipulera, så att många tittare/lyssnare/läsare inte får tillgång till sina egna reflektioner utan absorberar journalistens åsikter som sina egna. Ordet etik har blivit en käpphäst i många sammanhang de senaste åren men i journalistkåren förefaller etik snarare vara något löjeväckande (motsatsen till sensationellt kanske)  som inte hör hemma i media. Är det omöjligt att bedriva etik i media?

Göran Persson - låta sig övertygas (05-02)

I samband med socialdemokraternas önskan om höjda skatter inför nästa valrörelse utfrågades Göran Persson av en journalist. Han undrade hur stadsministern trodde att svenska folket skulle reagera på beskedet om höjda skatter. Göran Persson svarade: "Folk kommer att låta sig övertygas."

I denna formulering ligger ett förakt för medborgarnas förmåga att utifrån egna tankar och reflektioner fatta beslut. Perssons signaler hade blivit helt annorlunda om han sagt: "Folk kommer att bli övertygade."

Bakom "Folk kommer att låta sig övertygas" ligger manipulation. Om jag låter mig övertygas har jag i viss mån "fallit offer" för en makt, som jag inte rår över. Om jag däremot blir övertygad så är det jag själv som tar ställning efter att ha informerat mig om olika alternativ.

Krogbråk i Eskilstuna

I en tidningsartikel kunde vi för en tid sedan läsa om ett krogbråk i Eskilstuna. En man hade kommit in på krogen och hotat en av gästerna. Journalisten beskriver vad som hände: "Då reste sig kroggästen och drog sin pistol."

Efter en sådan formulering förefaller det vara helt naturligt att man går omkring med "sin" pistol i fickan. Det lilla ordet "sin" får en laddad betydelse. För de flesta av oss förefaller ordet främmande i sammanhanget, eftersom vi inte har någon pistol. Det skulle kännas naturligare om det stod "... drog en pistol." Såsom meningen är formulerad skulle man kunna tro att vi lever i en värld, där det är självklart att var och en har "sin" pistol.

Monoton röst

På en av våra tv-kanaler finns en publik person, som informerar med en mycket monoton röst. Varenda mening börjar på samma "ton" och fort¬sätter på samma ton fram till de sista orden som tappar tonhöjden. Sedan börjar nästa mening på samma ton som tidigare och den entoniga rösten fortsätter informationen tills det är dags för meningens sista ord.Det är kolossalt tröttsamt att lyssna på en sådan röst men det kan vara intressant att lägga märke till hur en sådan röst påverkar oss, som lyssnar.

Lillemor Arvidsson

"Jag har aldrig varit så stolt som när jag blev förbundsordförande i Kommunalarbetareförbundet... men heller aldrig så livrädd," sa Lillemor Arvidsson i en TV-intervju nyligen. "Snart kommer jag att bli avslöjad som den bluff jag är," fortsatte hon i intervjun. Vidare sa hon: "Jag är en rädd och feg människa men får man ett sån´t här jobb, så kan man inte sitta som en viol. Det är inte det dom har valt mig för."

Att vara så modig att man vågar tillstå att man är feg det är stort! Genom sitt rättframma sätt att tillstå sin litenhet visar hon sin storhet. Den som var kommunalarbetare under Lillemor Arvidssons ledarskap kunde känna sig övertygad om att hon tog sin uppgift på allvar och gjorde sitt bästa för medlemmarna. Hennes sätt att uttrycka sig vinner förtroende.


 

Grafik/Navigation

Retorik, kommunikation, röst och kroppsspråk

Barns tal och språk


Föredrag och seminarier

Röster från seminariedeltagare

Exempel på uppdragsgivare

Om böckerna

Skicka film för feed-back

Anmälan till seminarier - Retorik

Retoriska reflektioner

FAQ - Retorik

Om Lotta Juhlin

Kontakta Lotta Juhlin

grafik/svart linje
« TILL STARTSIDAN