TILL INDEX

...SKICKA FILM FÖR FEED-BACK

Filma dig själv eller arbetsgruppen som talare och skicka filmen till mig, så får du nyttig feedback, som utvecklar dig till en gladare, säkrare och mer framgångsrik talare!

Jag har haft kurser för praktiskt taget alla sorters yrkeskategorier och då också ofta videofilmat deltagarna, när de haft anföranden eller presentationer. Feedbacken har deltagarna fått muntligt "på plats" och några veckor senare även skriftligt.

Kurserna är ofta upplagda så att jag kommer till ett företag eller en organisation och håller föredrag om kommunikation under en halv dag. Efter en vecka eller två kommer jag tillbaka till företaget för att se och lyssna på presentationer (eventuellt även filma), som deltagarna förberett och för att ge en muntlig feedback. Ett alternativ till att jag "kommer tillbaka" kan vara upplägget Skicka film för feedback.

Det finns många fördelar med Skicka film för feedback: Medarbetarna behöver inte samlas vid en och samma tidpunkt. Var och en kan göra inspelningen, när det passar honom/henne. Företaget slipper utgifter som resekostnader för mig och lokalkostnader. Att Skicka film för feedback är ett smidigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt att bli bättre på att få genomslagskraft i sina budskap.

Du kan stå på "din kammare" och videofilma dig själv, när du håller ett anförande på 5 -10 minuter. Skicka sedan filmkassetten till mig, så ska jag analysera ditt framträdande. Jag skriver ned mina råd om vad du kan förstärka, vad du bör stryka och hur du kan låta, stå, pausera, uttrycka dig, röra dig, föra dig och hantera hjälpmedel.

Bli en bättre talare i din egen takt!

Välj något av nedanstående alternativ:
 1. Du erhåller
  - boken Den goda kommunikationen (värde 230 kr) med råd inför ditt anförande
  - feedback via mail på insänt anförande (5-10 minuter)

  Kostnad: 990:- exklusive moms

 2. Du erhåller
  - boken Den goda kommunikationen (värde 230 kr) med råd inför ditt anförande
  - feedback via mail på insänt anförande (5 -10 minuter)
  - feedback på ytterligare ett insänt anförande


  Kostnad: 1 690:- exklusive moms

 3. I kombination med alternativ 1 eller 2
  - rådgivning via mail till exempel i form av råd och förslag inför ett föredrag eller tal eller inför en information (t ex för medarbetare)

  Kostnad Alternativ 1 och 3: 1 650:- exklusive moms
  Kostnad Alternativ 2 och 3: 2 350:- exklusive moms
Skicka mig en beställning enligt nedan. Du erhåller därefter boken Den goda kommunikationen, en instruktion om vad du ska tänka på när du filmar ditt anförande samt en faktura. Läs boken, filma ditt anförande och sänd det till mig. Du erhåller (normalt inom en vecka) mina kommentarer via mail.

Är du intresserad av att beställa Skicka film för feed-back med boken Den goda kommunikationen?

Skicka ett mail till lotta@kommunikationsakademien.se


 

Grafik/Navigation

Retorik, kommunikation, röst och kroppsspråk

Barns tal och språk


Föredrag och seminarier

Röster från seminariedeltagare

Exempel på uppdragsgivare

Om böckerna

Skicka film för feed-back

Anmälan till seminarier - Retorik

Retoriska reflektioner

FAQ - Retorik

Om Lotta Juhlin

Kontakta Lotta Juhlin

grafik/svart linje
« TILL STARTSIDAN