Katalogerna
TILL INDEX

...FÖREDRAG OCH SEMINARIER

Retorik, kommunikation, röst och kroppsspråk

Hur låter du och hur ser du ut, när du talar eller presenterar?
De spännande bredvidbudskapen - rösten och kroppsspråket - har för det mesta hela 90% betydelse för genomslagskraften i det du vill säga.

Med hjälp av rösten, kroppsspråket och humorn härmar jag olika sätt att kommunicera. Åhörarna känner igen sig själva och andra och inser vikten av att tala och presentera på ett attraktivt och övertygande sätt.

Under lättsamma former praktiseras både röst- och kroppsspråksteknik i övningar som främjar presentationstekniken och förmågan att kommunicera. Genom roliga övningar och praktiska exempel visar jag hur du:
 • förbereder en attraktiv presentation
 • framträder ledigt och vinnande
 • påverkar och övertygar
 • berör och engagerar
 • vinner social begåvning
Jag hjälper dig att nyttja dina egna resurser, så att folk hör vad du säger, förstår vad du menar och troligen tycker som du.

Beroende på hur många timmar/ dagar jag får till mitt förfogande kan jag beskriva, praktisera och illustrera från följande rubriker:
 • Retorik.
  Nyttan av retorikens skafferi och andra retoriska finurligheter
 • Röst- och kroppsspråksteknik.
 • Kvinnligt/Manligt språk och beteende.
  Insikten om skillnaderna stärker samarbetet och självbilden samtidigt som förståelsen för det egna och det motsatta könet ökar.
 • Förberedelser.
  Praktiska och mentala förberedelser inför en presentation
 • Hantering av hjälpmedel.
 • Illustrerade dialoger.
  "Snackor" som illustrerar kommunikationen i vardagslivet.
 • Social begåvning.
  De inre resurserna uppenbaras i syfte att nå en givande och meningsfull kontakt och kommunikation.
 • Lyssnarövning.
  En övning i konsten att kunna höra och bli varse känsla och uttryck i olika röster.
 • "Parlamentet"
  En retorisk lek under lättsamma former.
 • Bandupptagning.
  Individuella röstinspelningar på band med analys och feedback
 • Praktisk presentationsteknik.
  Förberedda och oförberedda anföranden med analys och feedback - med eller utan videoupptagning
 • Grupparbete.
Föredraget/Seminariet vänder sig till alla som ska kommunicera och/eller framträda såväl i konferens- eller styrelserummet som i familjen och vänkretsen. Antalet deltagare kan vara obegränsat vad gäller de åtta första rubrikerna. Ett begränsat antal deltagare (ca 11) gäller dock då de tre sista rubrikerna är med. I "Parlamentet" kan upp till 50 personer delta.

När jag känner till deltagarnas bakgrund, behov och förväntningar, blir det roligt att få skräddarsy ett upplägg.

Det är inte dina ord som har störst betydelse - det är sättet de presenteras på!

Lär dig presentera så att folk lyssnar, förstår och tilltalas!

 

Grafik/Navigation

Retorik, kommunikation, röst och kroppsspråk

Barns tal och språk


Föredrag och seminarier

Röster från seminariedeltagare

Exempel på uppdragsgivare

Om böckerna

Skicka film för feed-back

Anmälan till seminarier - Retorik

Retoriska reflektioner

FAQ - Retorik

Om Lotta Juhlin

Kontakta Lotta Juhlin

Grafik/svart linje
« TILL STARTSIDAN